Aydınlatma, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından da belirtilen tanımıyla, “Çevrenin ve nesnelerin gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamaktır.”

Dış mekân aydınlatmada iç mekândan farklı olarak önemli olan husus aydınlık düzeyinin saptanması ve çevresel koşulların saptanan veriler doğrultusunda hesaplanarak enerji verimliliği ve tasarrufunun da sağlanmasıdır.

Hizmet verdiğimiz alanlarda öncelikli hedefimiz gerekli aydınlatmanın yapılması ile beraber enerjiyi verimli şekilde kullanmak ve tasarruf sağlamaktır. Az enerji tüketimi ile de kaliteli bir aydınlatmanın gerçekleştirilmesi mümkündür.

  • *Yol aydınlatmasında, yüksek basınçlı cıva buharlı lambalar yerine, yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılırsa, aynı aydınlık düzeyinde yaklaşık % 60 tasarruf sağlanır.
  • Bahçe ve çevre aydınlatmasında ise yüksek basınçlı cıva buharlı lambalar yerine, alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar tercih edilirse, aynı aydınlık düzeyinde yaklaşık % 70 enerji tasarrufu elde edilebilir. Dış kapı ışıldakları halojen lambalarla değiştirilebilir.
  • Tüm lambaların ışık çıktıları zamanla azalır. Işık çıktıları azalan yani verimleri düşen lambaların değiştirilmesi gerekir.