Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 - a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontroller;

• Gözle muayene,
• Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
Toprak özgül direncinin ölçülmesi ,
Topraklama ( yayılma ) direncinin ölçülmesi ,
Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi ,
• Çevrim empedansının kontrolü,
• Kaçak Akım Koruma düzeninin kontrolü şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollerde Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur.
Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyotları
Elektrik üretim , iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için
Sabit işletme elemanları : 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6 ay

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesi.