Di Elektrik Enerji İşletme ve Bakım Grubu, Enerji Santralleri’nin işletme ve bakımı konularında sahip olduğu personel, kaynaklar, deneyim ve uzmanlıkla ve özel bilgi birikimiyle, Enerji Santralleri’nin işletme ve bakımı için gereken Hizmetleri verir ve sunar.

Hizmetleri verirken, İşletme ve Bakım Grubu, tüm yükümlülüklerini aşağıda listelenenlere uyumlu bir şekilde gerçekleştirir:

 • Makul ve tedbirli bir İşletme ve Bakım Ekibi standartlarına
 • İşletme ve Bakım Kılavuzlarına
 • Daimi Talimatlara ve Prosedürlere
 • İşletme ve Bakım Programına
 • Mobilizasyon Planına
 • İş Planına
 • Proje Dokümanlarına
 • Sigorta Koşullarına
 

 

Bununla sınırlı kalmaksızın ve fakat ruhsat da dahil olmak üzere, ilgili kanunlara ve izinlere; Enerji Santrali’nde kullanılan sarf malzemeleri, yedek parçalar, tesisat, ekipman veya makineler veya bunların parçalarının imalatçılarının öngördüğü ve bu sarf malzemeleri, yedek parçalar, tesisat, makine veya ekipman veya komponentlerine ilişkin imalatçı garantilerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için uyulması zorunlu olan tüm koşullara uygun bir şekilde ifa eder.

İşletme ve Bakım Şirketi, ayrıca:

 • Enerji Santralleri’nin uzun vadeli kârlılığını;
  • Maliyet kontrolünü artırarak
  • Enerji Santralleri’nin verimliliğini azami düzeye yükselterek ve
  • Duruşların sıklığı, şiddeti ve süresini asgari düzeye indirerek optimize etmeye ve
 • Enerji Santralleri’ni iyi çalışır durumda tutmaya ve onu hasar ve zararlara, vaktinden erken bozulmaya veya arızalara karşı korumaya ve
 • İşletme ve Bakım Programı ve İşletme ve Bakım Bütçesini hazırlarken İş Planını dikkate almaya gayret gösterir.