Enerji tüketimi, işletmelerin operasyonel ve üretim maliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Enerji tüketim maliyetleri, işletmelerin satışlarını ve karlılığını doğrudan etkiler. Bu nedenle firmaların piyasadaki rekabet güçlerini ve kar marjlarını korumalarında enerji maliyetlerini düşürebilmeleri ve yönetebilmeleri büyük önem teşkil etmektedir. Bu doğrultuda firmaların, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı oluşturabilmeleri önemlidir. Ancak işletmelerin kendi üretim kapasitelerini oluşturmaları çok detaylı bir proje ve uzmanlık gerektirmektedir.

Çözüm: Setak ELEKTRİK Sunduğumuz kojenerasyon/trijenerasyon proje hizmeti ile işletmeler kendi enerji üretim kapasitelerini oluşturmakla kalmayıp, konunun uzmanları ile çalışarak hatasız, verimli bir altyapıya sahip olabilirler. Bu şekilde enerji maliyetlerini düşüren firmalar, işletmelerinde yüksek verimliliğe ulaşabilirler.Setak  Elektrik ESCO, işletmelerin faaliyetleri için gerekli enerjiyi yerinde üretebilecekleri tesisleri öncelikle projelendirir ve sunumunu yapar. Projeleri anahtar teslim gerçekleştirebildiği gibi kurmuş olduğu tesislerin bakım ve işletmesini de üstlenebilir. Firmalar kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik üretebildikleri gibi ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını da karşılayabilirler. Ayrıca ihtiyaç fazlası üretim gerçekleştirmeleri durumunda, sistemden arta kalan enerjiyi şebekeye aktarıp kazanç elde edebilirler.

Müşterilerimize Sağladığı Faydalar:

• Müşterilerimiz enerji maliyetlerini düşürürler.

• Müşterilerimiz ihtiyaç fazlası elektrik üretimlerini şebekeye vererek ek gelir elde ederler.

• Müşterilerimiz ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürürler.

• Kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağına sahip olurlar.

• Serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının dalgalanma riskini ortadan kaldırırlar.