Proje, uygulama safhasına geldiğinde, proje ekibi ve gerekli kaynaklar aktivitelerin gerçekleştirilmesi için öngörülen yerlerinde olmalı, proje planı ise geliştirilmiş ve temellendirilmiş olmalıdır. Proje planı tamamlanmadan uygulama aşamasına geçmemiz hem projenin hayata geçirilmesinde hem de aksaklıkları takip etmemizde bize güçlük çıkaracaktır. Performansları izlememizde, riskleri ve etkileri görmemizde bize yardımcı olacak olan proje planının tamamlanmış olması gerekmektedir.

"Proje uygulama aşaması;

Bu aşamada projeye işlerlik kazandırılarak hayata geçirilmesi sağlanır,

Teknik yardım, tedarik etme ve yapım faaliyetleri için gerekli görüldüğünde ihaleler düzenlenir,

Proje yönetimince, projenin planlanan hedefler doğrultusunda başarıyla ilerleyip ilerlemediği takip edilir,

Projenin izlenmesinde, gerekli olan hallerde proje yeniden gözden geçirilir ve hedeflerle uyumlaştırılır,

Bu konuda gerektiğinde projenin hedef kitlesi ve etkilenen tarafların da görüşlerine başvurulur,

Yeni koşulların ortaya çıkması halinde hedefler revize edilerek yeni oluşumlarla uyumlaştırılır." (1)

Proje uygulama aşaması projenin tamamiyle işlev kazanmış halinin sunumu olduğu için hedef kitle tarafından ilk izlenim çok önemlidir. Tasarım ve analiz aşamalarında belirtilen hedefler doğrultusunda proje sunulur. Çıkabilecek aksaklıklar ve eksiklikler belirlenmek üzere değerlendirme aşamasına geçilmek öngörülür.

 

Proje Uygulaması

"Proje Yönetimi ekibi için bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken kritik faktörler;

Aktivitelerin planlanan ve gerçekleşen performanslarını izlemek

Olayları gözden geçirmek ve gerekli komünikasyonu kurmak

Potansiyel riskleri izlemek ve etkilerini düşürmek, tekrarlanma olasılığını azaltmak

Proje amaçlarında, speklerinde ve tüm tanımında değişimleri kontrol etmek için değişim yönetim süreci kurmak

Yeniden planlama prensiplerini oluşturmak."

Tasarımcılar açısından projenin uygulanması düzeltici ve hataları telafi edici bir aşamadır. Bu sebeple, projenin kullanıcılar üzerindeki etkileri, hataları ve eksiklikleri projenin ilerleyişi açısından yön verici bir etki yaratır.