Hem sistem güvenliği hem de insan güvenliği açısından gereğinin yerine getirilmesi gereken bu işlem yaklaşık 15 yıldır gündemdedir. TEİAŞ bu işlemi son derece önemsemekte ve titizlikle üzerinde durmaktadır. Bu yüzden her gerekli gördüğü periyotta  kriterlerini gözden geçirmekte ve değişikliklerini yapmaktadır.

TEDAŞ ve EDAŞ sistemlerinde de çok önemli olan bu hususla ilgili benzer yaklaşım maalesef sergilenememektedir.

TEDAŞ bu konudaki ilk ve son düzenlemesini 2008 senesinde yapmıştır. Bu tarihten sonra, piyasadan gelen tüm taleplere rağmen bu konuda TEİAŞ ın gösterdiği ilgiyi TEDAŞ göstermemiştir.

Öyle bir durum oluşmuştur ki;

TEİAŞ ile TEDAŞ sistem ve şalt yapılarına ait uygulamalar farklı olmasına rağmen; TEİAŞ ın sürekli üzerinde durduğu bu teknik kriterleri TEDAŞ hiç değiştirmeden kendi kriterleri gibi kullanabilmektedir.

 

Dağıtım şebekesine bağlı elektrik üretim santralarının tiplerine (GES, RES, HES, Termik) göre de farklı yaklaşımların olması gereken bu teknik konuda TEDAŞ ın en kısa sürede bir çözüm sürecine girmesini ve belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını piyasa beklemektedir.

Piyasada özellikle GES ve RES yatırımlarının da çokça devreye gireceği önümüzdeki dönemde can ve mal emniyetini de sağlayacak bu işleme gereken önemi TEDAŞ ın göstermesi beklenmektedir. 

En kısa zamanda, 2008 senesinde oluşturulan ve güncellenmesi hiç yapılmayan “TEDAŞ otoprodüktör fider dönüşüm kriterleri” nin de TEDAŞ tarafından güncellemesini piyasa beklemektedir. 

Ve son zamanlarda çok önemli işlere imza atan TEDAŞ yönetim ve ekiplerinin bu konuyu ortada bırakmayacağına da bizler kesin gözle bakıyoruz.