Kümülüs bulutlarının neden olduğu yıldırım darbeleri; ülkemizde başta Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Burdur, Trakya olmak üzere oldukça etkilidir. En güçlü yıldırım darbeleri (yaklaşık 150 kiloamper) bu bölgelere oluşmaktadır. Ülkemizin fiziksel özellikleri nedeniyle 4 mevsim süresince  görülen bu doğa olayına önlem almamız kesinlikle gerekmektedir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde bulunan organize sanayi bölgelerinde yakın bir noktaya düşecek yıldırım darbesi kuplaj etkilerinden dolayı birçok tesisi etkileyecek ve üretimin durmasına ve en önemlisi yangınlara neden olacaktır. Yıldırım dışında tüm ülke genelinde sıklıkla görülen anahtarlama elemanları, harmonikler, gerilim düşümü de yıldırım kadar yoğun bir şekilde  ekonomik zararlara yol açmaktadır.

 

Ülkemizde yıldırımın fiziksel etkilerinden korunmak amacıyla şartname ve projelerin nitelikleri ışığından paratoner ve faraday kafesi  yapılara kurulmaktadır. Elektronik cihaz güvenliği içinde alçak gerilim parafudr-iç yıldırımlık (surge arrester) sistemleri pano ve cihaz önlerine tesis edilmektedir. Bunların yanında projede mutlaka yer alması gereken temel topraklaması ve eşpotansiyel sistemde yıldırım ve aşırı gerilimden korunma projelerinin en önemli öğeleridir; 4 sistemde yapının ve içerisinde yaşayanların uzun yıllar güvenli kalmasını sağlayan önemli unsurlardır. Yıldırımdan korunma sistemlerinin uzman mühendisler tarafından projelendirilmesinin yanında uygulanması da büyük önem arz etmektedir. Can güvenliğini ve tesislerin sürekliliğini sağlayan bu sistemlerin uygulanmasında yapılacak en ufak bir hata tüm projenin başarısız olmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle projelerin uygulanması sırasında uzman montaj ekibine mühendislerin eşlik etmesi gerekmektedir.