Organizasyon : Arazi çalışması; Lisans ve Lisans Üstü öğrenciden oluşan 44 öğrenciden oluşan toplam 45 kişilik kafile ile 16-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında; Aksaray, Nevşehir, Niğde, Karaman, Konya, Afyon illeri ve yakın çevrelerinde gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışması sırasında yıl içindeki Volkan topografyası, Türkiye Volkan Morfolojisi, Kayaçlar, Kayaçların Ayrışması ders konularını kapsayan dersler yapılmıştır

Amaç : Bu arazi çalışmasında, yıl içerisinde verilen teorik derslere ait olmak üzere; Magmatik, Tortul ve Metamorfik kayalara ait örneklerin incelenmesi, Akarsu jeomorfolojisi, Kayaç türlerine ait karaktaristik yüzey şekilleri, Volkan Jeomorfolojisi, Kapadokya yöresinin volkan jeomorfolojisi, Meke Tuzlası, Acıgöl Maarı, Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz ve Erciyes Dağı Volkan Konileri, Kuvaterner Bazalt akıntıları, Bazalt platoları, Piroklastik koniler, Piroklastikler üzerinde gelişen yüzey şekilleri, Parazit koniler, Meke, Acıgöl maarları gibi Volkanik patlama çukurları, Afyon volkanitleri gibi konulara ait uygulama, araştırma ve tatbikatların yapılmıştır. Arazi çalışması sırasında coğrafyanın diğer konularına da yeri geldikçe oluşum, gelişim ve sebep-sonuç ilişkileri kapsamlarında değinilmiştir.

Unite Gallery Error:

Gallery with id: 6 not found