Açıklamalar Tesisin yapımı ile ilgili genel açıklayıcı bilgiler ihtiva eder. Genel tanıtım Elektrik projesi yapılan tesisle ilgili tanıtıcı bilgiler verilir. Projenin amacı Elektrik tesisinin yapılmasının gerekçesi yazılır. Enerji temini ve güç tesisatı Enerji verecek kuruluştan yüklenici tarafından alınan Enerji Müsaade Yazısına göre: OG veya AG’den enerjinin alım yeri, enerji nakil hattının tipi (kablo/ havai hat), OG modüler hücre, trafo, ana pano ve dağıtım panolarının beslemeleri hakkında bilgiler verilir. Enerji ölçüm sistemi Enerji ölçümünün AG’ den mi, OG’ den mi yapılacağı ve/veya elektrik sayaçlarının nerelere konacağı ile ilgili bilgiler verilir. Yedek güç kaynağı (Dizel jeneratör) Jeneratör seçimi yapılıp yapılmadığı, seçim kriterlerinin ne olduğu, hangi tip jeneratör seçildiği (harici/dahili/ ses yalıtımlı/seyyar vb), nereye yerleştirileceği ile ilgili bilgiler verilir. 

Unite Gallery Error:

Gallery with id: 6 not found