Proje Önerisi Özeti

• Özet/ Yönetici özeti

• İçerik bakımıdan olması gerekenler – Başvuru sahibi – İhtiyaç – Projenin amaçları – Başarılması-gerçekleştirilmesi düşünülen amaçlar-hedefler

• Özet (muhtasar)/günlük konuşma dilinden uzak