2008 yılında Elektrik Proje Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti vermek üzere kurulmuş, 2009 yılından itibaren de Yeşil Bina Danışmanlığı, Ürün-Malzeme Danışmanlığı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ve Aydınlatma Danışmanlığı konuları ile hizmet kapsamını genişletmiştir.

1994 yılından itibaren edindiği profesyonel proje ve uygulama tecrübesi ile Elektrik Proje Tasarımı, Elektrik Tasarım ve  Uygulama Danışmanlığı, Aydınlatma Danışmanlığı konularında hizmet vermektedir.

Setak Elektrik Proje & Danışmanlık ve Aydınlatma Danışmanları ekibi, tamamı konusunda uzman elektrik mühendislerinden oluşmaktadır. Tecrübeli mimar, makine ve çevre mühendislerinden oluşan Yeşil Bina uzmanları ile Setak Elektrik, projeleri bütünleşik olarak ele almaktadır.

Setak Elektrik ekibi, tasarımlarını sürdürülebilirlik kapsamında ele alır ve sistemleri, ‘enerji verimliliği’, ‘insan sağlığı’ ve ‘ekolojik denge’ konularını ön planda tutarak; insan, doğa ve ekonomi üçgeninde irdeler. Elektrik maliyetlerinin minimize edilebilmesi, sistem güvenliğinin maksimum seviyede sağlanabilmesi için en yüksek verimlilikte kurgulanan ve tasarlanan projeler, mühendislik açısından başarılı olduğu kadar; kullanıcılara konforlu ve sürdürülebilir yapılar sunma iddiasındadır. Bununla birlikte, enerji kalite ve sürekliliğine, iç mekan konforuna, insan hayatı ve güvenliğine en üst seviyede önem verilerek uluslararası standartlarda projelere imza atmaktadır.

Setak Elektrik yapılması, avan, ruhsat ve uygulama projelerinin oluşturulması ve ihale dosyalarının hazırlanması aşamalarında müşteri memnuniyetine, gerçek uygulanabilir projelerin oluşturulmasına, ihale dosyaları ve projelerin uyumuna maksimum seviyede önem vererek sağlıklı tasarım ihale süreçlerinin sağlıklı, hızlı ve bütçeye uygun olarak yaşanmasına katkıda bulunur. Tasarımlarında yatırım ve işletme maliyetlerine, sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir olmasına, konforlu ve teknolojik sistem seçimine, can, mal ve data güvenliğinin temin edilmesine, ulaşılabilir, genişleyebilir, kolay müdahale edilebilir, ölçülebilir sistem oluşumuna ve estetiğe önem verir.

Setak Elektrik’ nin Orta Gerilim, Alçak Gerilim ve Zayıf Akım Tesisleri ve Enerji Nakil Hatları Elektrik Proje Tasarımı konularında verdiği tasarım hizmetleri içeriği;

  • Mühendislik etütlerinin yapılması,
  • Avan, ruhsat ve uygulama projelerinin hazırlanması,
  • İhale dosyalarının hazırlanması.