Trafo Bakım Hizmeti:

Yılda bir kez yapılan O.G. ve A.G. tesisinin elektriksel kontrolü, yıl içerisinde oluşabilecek arızaları ortadan kaldırır ve tesisin zamansız duruşlarını, iş kayıplarını engeller. Bu hizmet kapsamında, O.G. gerilim hücreleri, trafo tesisi, A.G. ana pano ve kompanzasyon panosunda genel temizliğin yapılması, trafo yağı testi, trafoda yağ kaçağı ve slikajel kontrolü, busing ve kablo başlıklarının kontrolü, tüm cıvata sıkılıklarının tork anahtarı ile kontrolü, sekonder koruma sisteminin testi ve ayarlarının kontrolü, kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin akımlarının ölçülmesi ve bu çalışmaların firmaya raporlanması yapılmaktadır.

İşletme Sorumluluğu Hizmeti:

50 kVA ve üzerindeki trafolu tesislerin, yasal bir zorunluluk olarak, işletme sorumluluğu hizmetini alması gerekmektedir. Bu hizmet kapsamında, işletmenin O.G. manevra talimatlarının hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması, işletme personelinin eğitimi, arızalara müdahale edilmesi ve gerektiği durumlarda O.G. manevraları yapılmaktadır.

Kompanzasyon Sisteminin Takibi:

Bilindiği üzere reaktif enerji tüketimi oranları her ay sonunda ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından kontrol edilmekte ve eğer oranlar aşılmış ise faturaya yansıtılmaktadır. Bu durumun (cezalı fatura ödeme) oluşmaması için kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen takip sistemi, teknolojik ekipmanlar kullanılarak bilgisayar ortamında uzaktan takip edilmekte ve her an kontrol edilerek ihtiyaç halinde, yine bilgisayar ortamında gerekli ayarlamalar yapılabilmektedir.

Topraklama Direnci Ölçümü:

Yasal bir zorunluluk olarak yılda bir kez yapılması gereken topraklama direnci ölçümü, işletmenin güvenli ve arızasız çalışması için önemli ve gerekli bir kontroldür. Bu hizmet kapsamında işletmede koruma, paratoner ve O.G. tesisi topraklama direnci ölçümleri yapılmaktadır.

Termal Kamera Ölçüm Hizmeti:

Bilindiği üzere elektrik tesislerinde aşırı yük çekilmesi, gevşek bağlantı ve teçhizatın ömrünü doldurması sebeplerine bağlı olarak, önce sıcaklık artışları ve arkasından arızalar meydana gelmektedir. Termal kamera ile işletmenin elektrik ve mekanik teçhizatı üzerinde sıcaklık kontrolleri yapılmakta ve tehlike arz eden noktaların sıcaklık fotoğrafları çekilerek raporlanmaktadır.

Harmonik Ölçüm Hizmeti:

Tesisin akım ve gerilim sinüzoidal yapısının bozulması neticesinde elektronik kartlar, kompanzasyon sistemleri ve diğer elektrik teçhizatı zarar görmekte ve şalterlerde zamansız açmalar meydana gelerek işletmenin durmasına neden olmaktadır. Bu hizmet kapsamında işletmenin harmonik ölçümleri yapılmakta ve yapılması gereken iyileştirmeleri de ön gören rapor hazırlanmaktadır.

Işık Şiddeti Ölçüm Hizmeti:

Aydınlık şiddetinin ölçülmesi neticesinde eksik veya fazla aydınlatma yapılmış noktalar tespit edilmekte ve hazırlanan rapor işletmeye sunulmaktadır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmeti:

  • Motor güçleri akım ve gerilim değerlerinin tespiti neticesin
  • Gereksiz yere yüksek güçte kullanılan motorların tespiti, 
  • Aydınlatma giderlerinin azaltılması için öneriler.
  • Makine yerleşiminin incelenmesi ve tasarruf sağlayabilecek düzenlemelerin raporlanması.
  • Fabrikanın tek hat şemasının çıkarılması uygun olmayan durumlarının raporlanması
  • Bakım ile ilgili erken kestirimci cihazları (MCM, PCM)
  • Frekans konvektörü kullanarak enerji tasarrufu sağlanabilecek motorların tespiti.
Unite Gallery Error:

Gallery with id: 6 not found