Di Elektrik koruma röleleri, Güç trafolarını, enerji nakil hatlarını aşırı akım, kısa devre ve toprak arızalarına karşı korur. Koruma işlemini orta  gerilim akım trafosundan aldığı arıza akımı ile kesiciye açtırma kumandası vererek yapar.Röleler çalışma ortamlarından dolayı hasar görmüş olabilir ve arıza anında çalışmayabilir. Trafo ve hat koruma rölelerinin periyodik takibi gerekir. Rölenin çalışma fonksiyonlarını yerine getirdiği tespit edilmelidir. Bunun için koruma panosundaki röleler röle test cihazı ile senede 1 defa test edilir  ve arıza  var ise giderilir. Trafo ve hatlarınız koruma altına alınır. Öyle ki bu testler esnasında rölelerin yanlış bağlantıları , akım trafolarının köprülerinin alınmaması, yardımcı beslemenin olmamasından dolayı arıza halinde kesicilerin kutuplarının parçalandığı, Güç trafolarının sargılarının yandığını bizzat tespit ettik. Trafo ve hat koruma panosu içerisindeki röleleri senede 1 defa periyodik olarak test ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Pano içerisindeki röleler röle test cihazı ile test edilir.

 

Yapılan testler

  • Aşırı akım testi
  • Aşırı akım zamanlı açma
  • Kısa devre testi
  • Kısa devre açma zamanının ölçülmesi
  • Termik açma testi
  • Toprak rölesi testi

Röle ayarlarının yapılması

Trafo gücü ve akım trafosu oranına göre hesaplanarak röle ayarları yapılır.

Selektif   ayarlar için   kısa devre hesapları  yapılması  gereklidir.