Güzergah etüdü, yeni bir yol inşasına ait işlerin en önemlidir. Güzergahın etüd, genel anlamda,yolun geçmesi zorunlu olan noktalarını birbirine bağlayan seçenekler arasında en uygun olanı bulmak için yapılır. Güzergah etüdü teknik büroda ve arazi üzerinde yapılır.

Harita şeriti üzerinde tesbit edilen güzergahta dolaşarak haritanın araziye uygunluk derecesi kontrol edilir. Bu esnada 
geçilmesi zorunlu olan noktaların durumu incelenir,harita üzerinde noksan olduğu görülen bilgiler tamamlanır,görülen hatalar düzeltilir ve tprak alınacak ve depo edilecek yerlerle buralara nasıl gidilip gelineceği tesbit edilir. Her güzergah için bir uygunluk raporu hazırlanır. Bu rapor aşağıdaki konularda bilgi içermelidir.
1) Güzergahın toplam uzunluğu
2) Güzergahın geçtiği ana ve tali yollar
3) Meyiller ve meyil kayıplarının yerleri
4) Kamulaştırma durumları
5) Akarsu geçit yerleri
6) Yeraltı ve yüzeysel sular ile ilgili drenaj durumu
7) Her türlü sınai ve imalat cinsi ve yerleri
8) Güzergah boyunca jeolojik oluşum ve geotekik yapı
9 Yolun yaklaşık maliyet hesabı

Unite Gallery Error:

Gallery with id: 6 not found