Yüksek Gerilim Proje Hizmetleri, Güç Merkezleri ve Dağıtım şebekelerinin Etütlerinin yapılması, Topoğrafik incelemelerin yapılması, Projelendirilmesi, Hesaplarının yapılması, Keşiflerinin hazırlanması, Modern ve Teknolojik Ekipman ve Uzman proje grubu tarafından yapılmaktadır.

Setak Elektrik, yıllar boyu, Elektrik piyasasında kazanmış olduğu tecrübeyi, Uzman kadrosu ve Gelişmiş ekipmanları ile destekleyerek, Proje Grubunu Yüksek Gerilim Projelendirme ve tesis islerinde müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

Müşterilerinden gelen talepler ve İdareden alınan Enerji müsade belgesi doğrultusunda, Keşif ve Topoğrafik inceleme başlatan Proje grubumuz, elde edilen verilerle avam çalışmayı müşterisinin onayına sunar. Onayı alınan avam çalışma doğrultusunda tüm veriler birleştirilerek, Teknik hesapların yapılmasını müteakip Uygulama projesi yapılır. Projenin tamamlanmasından sonra Keşif özeti hazırlanıp müşteri ve idare onayları alındıktan sonra Proje uygulamaya verilir.